thoát thân xe mất lái

Các hành khách nên làm gì khi khi xe đang có dấu hiệu mất lái

Tôi từng may mắn thoát chết trong tình thế của người cầm lái và cả tình cảnh của một hành khách, tất cả là nhờ