thoát thân trong đám cháy

Những kỹ năng thoát hiểm nên biết khi gặp hỏa hoạn bạn đã biêt chưa

Thiết kế và định hướng rõ ràng đâu là cửa chính và đâu là cửa phụ. Khi lửa bùng cháy dữ dội và chặn mất