tai nạn máy bay

Hướng dẫn bạn so cứu nhanh gọn khi đang trên cabin bỗng gặp tai nạn

Số người chết vì tai nạn xảy ra trong khâu hành trình bay trong suốt 10 năm qua là 1000 người. Về lý thuyết, khâu