sơ cứu thoát hiểm

Những cách và phương pháp cấp cứu bệnh nhân trong trường hợp khẩn cấp

Nhưng nếu thực hiện CPR đúng cách, bạn có thể cứu sống nạn nhân bằng cách khôi phục lượng máu đến tim, não, phục hồi

Khi gặp sự cố nhất định phải biết những cách sơ cứu cơ bản này

Ngoài việc đảm bảo nguyên tắc khi đặt garô là lộ ra ngoài (không để bị quần áo che), chuyển nhanh người bị garô về