phòng cháy nhà

Nếu gặp phải cháy nhà nhất định áp dụng ngay những phương pháp sau

Để chống nhiễm khói, nên lấy khăn thấm nước che kín miệng và mũi để lọc không khí khi hít thở hoặc sử dụng mặt