ngộ độc khí gas

Phải làm những gì khi bị ngộ độc khí gas

Nếu nạn nhân còn tỉnh cho nằm yên tĩnh nghỉ ngơi, tránh cử động chân tay và bị xúc động để giảm bớt tiêu hao