kỹ năng sơ cứu

Bạn sẽ yên tâm hơn rất nhiều với những kỹ năng sơ cứu cơ bản ngay sau đây

Khi nói tới “kỹ năng cứu mạng” người khác, có lẽ điều đầu tiên mà bạn nghĩ tới sẽ là hô hấp nhân tạo. Kỹ

Khi gặp sự cố nhất định phải biết những cách sơ cứu cơ bản này

Ngoài việc đảm bảo nguyên tắc khi đặt garô là lộ ra ngoài (không để bị quần áo che), chuyển nhanh người bị garô về