kỹ năng cấp cứu bệnh nhân

Những cách và phương pháp cấp cứu bệnh nhân trong trường hợp khẩn cấp

Nhưng nếu thực hiện CPR đúng cách, bạn có thể cứu sống nạn nhân bằng cách khôi phục lượng máu đến tim, não, phục hồi