cứu người đuối nước

Khi bị rơi xuống nước phải nhanh chóng thực hiện 4 bước thoát hiểm này

Bài học đầu tiên là học thở. Ở nhà có thể lấy cho trẻ một chậu nước, đặt vừa tầm và bắt trẻ hít một