chọn chỗ an toàn trên máy bay

Cách để bạn thoát thân và phản ứng của cơ thể khi máy bay rơi

Đối với hành khách trên máy bay, khi gặp vùng nhiễu khí khiến máy bay rung lắc hoặc rơi tự do, cơ thể ngay lập