cách dùng bình chữa cháy

Sử dụng bình chữa cháy bột CO2 thế nào đúng cách

Khi mở van (tuỳ từng loại bình có cấu tạo van khoá khác nhau thì cách mở khác nhau) bột khô trong bình được phun